Chen taijiquan


Predstavujeme taijiquan v tradícii rodiny Chen ako kompletný systém s jeho bohatstvom ale aj nárokmi. Cvičenia sú zvládnuteľné pre všetky vekové kategórie avšak vyžadujú si úsilie a prácu cvičiaceho. Štýl sa skladá zo základných cvičení a techník, ručných foriem, foriem so zbraňami a náradiami ako aj cvičení s partnerom. Harmonické pohyby v cvičení sa striedajú v pomalých a rýchlych sekvenciách.

Pár slov z histórie

Dejiny bojového umenia taijiquan treba hľadať podľa historických prameňov v dedine Chenjiagou 陈家沟, ktorá leží v čínskej provincii Henan. Práve tam – v Chenjiagou – vytvoril Chen Wangting bojové umenie, ktoré bolo rozvíjané dalšími pokoleniami a ktoré poznáme pod menom taijiquan.

História rodiny Chen v Chenjiagou sa začala u zakladateľa dediny, ktorý sa volal Chen Bo a žil v 14. storočí. Chen Bo pochádzal z provincie Shanxi. Po páde dynastie Yuan sa presťahoval do provincie Henan a založil tam osadu, ktorá bola sprvu nazývaná Changyang. Neskôr osadu Changyang premenovali na Chenjiagou. Chen Bo tam založil školu bojového umenia, aby naučil miestne obyvateľstvo brániť sa pred útokmi bánd, ktoré chodili rabovať.

V roku 1597 uzrel svetlo sveta v rodine Chen, v dedine Chenjiagou Chen Wangting 陳王廷 (1597-1664), ktorý je všeobecne pokladaný za tvorcu taijiquanu. Chen Wangting slúžil v posledných rokoch dynastii Ming a neskôr sa utiahol späť do svojej dediny Chenjiagou, kde prežil zvyšok svojho života. V tomto období vytvoril taijiquan. Pre svoje nové umenie použil vonkajšie bojové techniky s prácou vnútornej energie. Chen Wangting vytvoril sedem kratších ručných foriem a pripisuje sa mu tiež vytvorenie niektorých foriem so zbraňou, ako aj pchajúce dlane.

Ďalším význam predstaviteľom v rodine Chen bol Chen Changxing 陈长兴 (1771-1853), ktorý patril k 14. generácii rodiny Chen. Chen Changxing zostavil z viacerých krátkych tradičných ručných foriem rodinného štýlu dve, ktoré v tomto podaní poznáme dodnes. Ide o formy nazývané často starý štýl označované ako prvá a druhá / výbušné päste (yilu a erlu/paochui). Chen Changxing mal učňa, ktorý sa volal Yang Fukui a bol známy pod menom Yang Luchan. Jeho Chen Changxing naučil rodinný štýl. Yang Luchan rozšíril neskôr taijiquan aj za hranice Chenjiagou a je zakladateľom rodinného systému taijiquan rodiny Yang.

Vynikajúcim majstrom žijúcim v minulom storočí bol Chen Fake 陈发科 (1887-1957), ktorý bol aj hlavným predstaviteľom 17. generácie rodiny Chen. Bol vysoko vážený pre svoje schopnosti a pričinil sa k rozšíreniu štýlu Chen aj za hranicami Chenjiagou, keďže veľkú časť života strávil v Pekingu, kde vyučoval taijiquan. Vytvoril dve nové formy nazývané nový štýl. Medzi jeho žiakov patrili známi majstri ako Hong Junsheng, Gu Liuxin či Feng Zhiqiang.Majster Chen Bing

Je najvýznamnejším predstaviteľom 20. generácie Chen Taijiquan.

Narodil sa v roku 1971 ako syn Chen Yingheho, ktorý bol starším bratom majstra Chen Xiaowanga a Chen Xiaoxinga. Chen Bing vyrastal v dedinke Chenjiagou, ktorá sa nachádza v Wenxianskej časti provincie Henan v Číne. Ako najstarší potomok 20. generácie rodiny Chen sa začal učiť taijiquan od svojich dvoch strýkov majstrov Chen Xiaowanga a Chen Xiaoxinga už vo svojich šiestich rokoch. V rokoch 1990 až 2000 získal postupne veľké uznanie po víťazstvách v rôznych regionálnych a národných súťažiach vo wushu:

1990 vyhral 1. miesto v kategórii taijiquan, meč a taijiquan súboj na súťaži v Jiaozhou.

1993, 1998, 2000, vyhral 1. miesto v kategórii taijiquan - štýl Chen na každoročných medzinárodných taijiquan festivaloch vo Wenxianskom kraji.

1995, 1996, 1997, bol korunovaný päťkrát po sebe ako víťaz v kategórii taijiquan, meč a tiež v taijiquan tuishou.

1996, 1998, 2000, vyhral prvé miesto v kategórii taijiquan tuishou vo váhovej kategórii do 70kg na národnej súťaži wushu.

1996 vyhral prvé miesto vo váhovej kategórii do 70kg a tiež turnajové prvenstvo na medzinárodnej “Taijiquan Open” súťaži vo Wenxian.

1997, vyhral prvé miesto vo všetkých kategóriách (all-round champion) taijiquan na turnaji wushu v provincii Henan.

2001 vyhral dve prvé ceny prvom medzinárodnom turnaji v taijiquan v Hainan.

Počas štúdií v roku 1999 začal majster Chen Bing šíriť Chen-štýl taijiquan. V 2001 úspešne doštudoval na Šanghajskej športovej univerzite.

1999 založil na univerzite vo Fudane Asociáciu Chen taijiquan.

2000 bol pozvaný podieľať sa na prvom medzinárodnom festivale Qi kultúry v Soule. V novembri bol pozvaný na tri mesiace späť do Kórei vyučovať taijiquan.

2001 v júli bol pozvaný na mesiac do Japonska ako taijiquan inštruktor.

2002 v máji ako hlavný tréner viedol henanský tím taijiquan v tuishou na národnej súťaži wushu a vyhral dve zlaté a jednu bronzovú medailu.

2003 prijal ponuku od Bo-Chuanskej univerzity čínskej medicíny v Kórei ako univerzitný lektor. V tom istom roku bol ustanovený za hlavného trénera kung fu v Henanskej provincii.

2004 viackrát navštívil USA kde vyučoval taijiquan a viedol semináre v San Francisku, Chicagu, San Diegu, Columbuse, Ohiu, and Pheonixe u svojho študenta Bosco Seung-Chul Baek.

2005 v máji bol pozvaný do Columbusu v Ohiu podieľať sa na Ázijskom festivale. Titulný článok decembrového časopisu “Inside Kungfu” uviedol rozhovor s Chen Bingom pod názvom “Chen for Life”(Chen pre život).

2006 stal sa hlavným trénerom na Wenxianskej wushu taijiquan škole. Odborníci a kritici sa o ňom vyjadrili nasledovne: “Dosiahol veľký úspech na turnajoch svojou vynikajúcou technikou a dokonalosťou tak v taijiquane ako aj v bojových umeniach.”

2008 v novembri založil školu Chen Bing Taiji akadémiu vo svojej dedine Chenjiagou kde vyučuje autentický štýl Chen Taijiquan.

2012 v novembri navštívil prvýkrát Slovensko (a východnú Európu vôbec) na pozvanie svojho žiaka Jozefa Goliana a viedol pre záujemcov o štýl Chen seminár v Banskej Bystrici.Majster Chen Bing sa svojimi úspechmi už v pomerne mladom veku 35 rokov stal známym vo svete taiji a bojových umení a to v Číne, Japonsku, Kórei, USA a Európe.

Majster Chen Bing je:
  • Prezidentom Chen Bing Taiji akdémie
  • Viceprezidentom taijiquan a wushu školy v Chenjiagou
  • Čestný majster Asociácie Chen taijiquan na univerzite Fudan
  • Špeciálny inštruktor Asociácie Chen taijiquan v Kórei
  • Poradca pre Asociáciu Chen taijiquan v Japonsku
  • Čestný majster asociácie taijiquan Yichang v provincii Hubei